CUA NGON NGỌC LỤC BẢO

Combo Cá Song Vang / Đ ỏ / kg (giá theo thời điểm)

0₫

Mô tả

  • Cá song sashimi
  • C á song hấp tàu x ì
  • Cá song xào cần ta
  •  Cá song nấu thuyền chài/ cháo