CUA NGON NGỌC LỤC BẢO

Bào ngư sashimi

250,000₫
Kích thước:

Mô tả