BLOG

Tại sao các chị em phụ nữ thích "Cua"?

Phụ nữ khó hiểu lắm mà! Biết tại sao không? Vì đến chính cô ấy đôi khi còn chẳng hiểu nổi mình huống chi là người khác. Không tự dưng mà tiến sĩ tâm lí học người mỹ nói rằng“Không thể dùng não đàn ông để hiểu phụ nữ”. Vấn đề đặt ra rằng” tại sao phụ nữ thích cua”...